இரண்டு பள்ளி மாணவிகள் தோழருடன் காரின் பின்புறத்தில் வேடிக்கை பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்