ஒரு நல்ல பெண் தன் கழுதையை எண்ணெயால் மூடினாள், பிறகு அவள் புண்படுகிறாள்