அற்புதமான அழகி அவளது ஃபக் கேமராவில் நெருக்கமாக படமாக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறாள்