ஹாட் காதலி மற்றும் அவளது முரட்டு காதலன் ஹார்ட்கோரை நெருங்கி உறவாடுகிறார்கள்