கவர்ச்சியான மேடம் பொது கழிப்பறையில் ஊடுருவி வருகிறார்