ஆபாச கலைஞருக்கு ஸ்ட்ராபனை உள்ளே வைத்து பெண் குழந்தையை உருவாக்க புசி தேவை